KPMG nieuwe accountant groothandel B&S

De beursgenoteerde groothandel B&S heeft KPMG geselecteerd als controlerend accountant voor het boekjaar 2023. De aandeelhouders van B&S moeten medio augustus nog wel instemmen met de benoeming van de nieuwe accountant.