'Kleine bedrijven grijpen door geldgebrek naast groene subsidie'

Kleine bedrijven profiteren nauwelijks van subsidies voor verduurzaming. Subsidieregelingen zijn moeilijk te doorgronden en financieel onaantrekkelijk. Grotere ondernemers maken wel gebruik van subsidieregelingen.