Kernteam aan de slag met herijking beroepsprofiel

Na het eerdere rapport ‘Stip aan de horizon’ van NBA en CEA verscheen vorig najaar het rapport ‘Tijd voor heldere keuzes’ van de Expertgroep Educatie, als onderdeel van de eindrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector. In beide rapporten worden aanbevelingen gedaan over de herijking van het beroepsprofiel. Een kernteam gaat daarmee aan de slag.