Kamerleden bij 'tussendebat' positief over accountantsberoep

In afwachting van de eindrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector sprak de vaste Kamercommissie voor Financiën op 30 maart met minister Kaag van Financiën over het accountantsdossier. Wat opviel was de positieve toon over het beroep.