Jaarverslag Accountantskamer: meer klachten over integriteit

Het aantal bij de Accountantskamer ingediende klachten tegen accountants bedroeg in 2023 134 stuks; bijna evenveel als in 2022, toen 138 klachten werden ingediend. Vaker dan voorheen gingen klachten over het niet integer handelen van accountants.