ING: Krappe arbeidsmarkt staat realisatie maatschappelijke ambities in de weg

Vergrijzing, verduurzaming en mogelijk ook deglobalisering hebben de komende jaren impact op de arbeidsmarkt. Ondanks verdere afkoeling van de economie zullen personeelstekorten daardoor waarschijnlijk niet snel verdwijnen.