IMF: Opkomst AI raakt bijna vier op tien banen wereldwijd

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) raakt bijna vier op de tien banen ter wereld. Vooral rijkere landen kunnen profiteren van de voordelen van nieuwe technische mogelijkheden. Maar ze krijgen ook meer te maken met de nadelen, zoals een dreigende terugloop van de werkgelegenheid omdat AI werk van mensen overneemt. Ook kunnen lonen hierdoor onder druk komen te staan.