'Grote aantal brievenbusfirma's is nadelig voor Nederland'

Brievenbusfirma’s leveren de Nederlandse economie weinig op en benadelen ontwikkelingslanden onevenredig door verlies aan belastingopbrengsten voor met name ontwikkelingslanden. En ze beschadigen de reputatie van Nederland.