Gerard van Olphen: 'Het gaat niet meer om de vraag of het klopt, maar of het deugt'

Het Belanghebbendenorgaan beroepsreglementering, ofwel BOB, gaat onder leiding van beoogd voorzitter Gerard van Olphen van start. De benoeming van registeraccountant en voormalig ceo en cfo Van Olphen ligt voor op de NBA-ledenvergadering van 10 juni. “Ik zie het als mijn taak om het gesprek tussen wat mogelijk is en wat wenselijk is, te structureren.”