Geen belasting meer over spaargeld tot 4 ton

Over spaartegoeden tot zo’n 400 duizend euro hoeft straks geen belasting meer te worden betaald.