Financiële positie pensioenfondsen iets achteruitgegaan

Pensioenfondsen in Nederland staan er financieel iets slechter voor dan een jaar geleden. Dat komt onder andere doordat veel fondsen de pensioenen voor hun deelnemers verhoogden, om ze zo te compenseren voor de inflatie.