EY-index: Consument steeds digitaler, wel zorg over veiligheid en privacy

Nederlandse consumenten worden steeds digitaler. Zowel privé als in het werk wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van digitale technologie. De zorgen over cyberveiligheid en privacy blijven daarbij onverminderd hoog.