Europese Rekenkamer wil scherper toezicht op kredietrisico's bank

De Europese Centrale Bank (ECB) moet haar toezicht op kredietrisico’s van grote banken aanscherpen om bankfaillissementen te voorkomen. Dat stelt de Europese Rekenkamer in een rapport over kredietrisicobeheer in de bankenunie.