Europese Rekenkamer: overgang naar circulaire economie staat bijna stil

Er zit nauwelijks schot in de overgang van de Europese Unie naar een circulaire economie. De ambitie om tegen 2030 twee keer zoveel materialen te recyclen als in het afgelopen decennium is een onmogelijke opgave, concludeert de Europese Rekenkamer na onderzoek.