EU-arrest in zaak belastingvoordeel Apple wankelt mogelijk

In een complexe rechtszaak over belastingdeals met computerfabrikant Apple heeft een van de advocaten-generaal van het EU-Hof van Justitie in Luxemburg geconcludeerd dat een zaak tussen Ierland en Apple enerzijds en de Europese Commissie anderzijds opnieuw moet worden bekeken.