ECB-directielid: te weinig oog voor bedrijfswinsten bij inflatie

De winststijgingen van bedrijven en de prijsverhogingen die daaraan ten grondslag liggen, hebben mogelijk een grotere impact op de inflatie dan algemeen wordt aangenomen.