CPB pleit voor overheidsingrijpen om arbeidskrapte op te lossen

De overheid moet een rem zetten op eigen uitgaven en scherpe keuzes maken in het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt.