Corona-steunpakket stopt per tweede kwartaal 2022

Gezien de corona-ontwikkelingen en het opheffen van vrijwel alle beperkingen, stopt het kabinet per 1 april met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de NOW, de TVL en het generieke uitstel van belastingbetalingen.