ChatGPT lost accountantsdilemma op

De NBA vroeg aan ChatGPT om een dilemma uit de DilemmApp op te lossen. De slimme chatbot antwoordde gedegen en zorgvuldig.