Ceo's voorzien nog snellere veranderingen in 2024

Ceo’s en wereldwijde topbestuurders uit diverse sectoren stellen dat 2023 een jaar van ingrijpende verandering was, voornamelijk gedreven door doorbraken in AI-technologie. Ze voorspellen een nog sneller tempo van verandering voor 2024.