Centenfonds vindt na zes jaar eindelijk accountant

New Sources Energy voorkomt ternauwernood het intrekken van zijn beursnotering bij Euronext doordat het KPMG aan de haak heeft weten te slaan als controlerend accountant.