CEA en RPO willen doorpakken met vernieuwing accountantsopleiding

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) willen dat snel stappen worden gezet om de accountantsopleiding aantrekkelijker te maken.