Box 3: nog steeds discussie

De vermogensrendementsheffing van box 3 lag en ligt nog steeds onder vuur. De vraag is of een dergelijke heffing in overeenstemming is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).