Besluit verhoging controlegrenzen gepubliceerd

Het besluit over de verhoging van de controlegrenzen, waar de ministerraad recent mee instemde, is op 12 maart gepubliceerd in het Staatsblad. Daarmee treedt het besluit ook formeel in werking.