Belastingplan 2024 in teken van koopkracht, beter belastingstelsel en klimaatdoelen

Het pakket Belastingplan 2024 bevat volgens het kabinet “noodzakelijke maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel”, zoals koopkrachtondersteuning en armoedebestrijding, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en maatregelen om de vastgestelde klimaatdoelen te halen.