Belastingplan 2023: belasting op arbeid en vermogen meer in balans

In het pakket Belastingplan 2023, dat het kabinet heeft aangeboden aan de Tweede Kamer, is een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim 17 miljard euro) opgenomen. Tegelijkertijd moet met dit pakket werken lonender worden, door de lasten op arbeid en de lasten op vermogen meer in balans te brengen.