Belastingadviseurs willen eerlijker belastingvrijstelling bij bedrijfsopvolging

Eigenaren van grote familiebedrijven profiteren onevenredig veel van de vrijstelling van schenk- en erfbelasting bij bedrijfsopvolging. Het Register Belastingadviseurs (RB) pleit daarom voor aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).