Belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2018

Vindsubsidies geeft een overzicht van het meest in het oog springende subsidiegerelateerde nieuws uit de op Prinsjesdag bekendgemaakte Miljoenennota en Rijksbegroting 2019.