Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2019

De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. Een groot deel van de maatregelen uit het Belastingplan gaat in per 1 januari 2019, net als een aantal belastingmaatregelen die al eerder zijn afgesproken.