Bartjens telt steeds meer vrouwelijke accountants

Van de 3703 Nederlandse accountants van zestig jaar of ouder, zijn er slechts 183 vrouw. Maar van de 604 beëdigde accountants onder de dertig jaar oud, zijn 247 vrouw. Dus wordt het steeds minder een typisch mannenberoep.