Leaseauto mogelijk al vanaf 2024 verplicht emissievrij

Klimaat- en energieminister Rob Jetten wil graag dat nieuwe zakenauto’s, zoals leaseauto’s, al vanaf 2024 geen CO2 meer uitstoten. Dat staat in de concept-Klimaatnota die de minister aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Zakelijke rijders vinden het geen goed plan.

Meer winst voor bedrijven in tweede kwartaal

Nederlandse bedrijven hebben in het tweede kwartaal van dit jaar bij elkaar flink hogere winsten in de boeken gezet. De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam uit op 75,2 miljard euro.

Prinsjesdagspecial 2022

Het Belastingplan 2023 draait voornamelijk om het ondersteunen van de koopkracht (ruim € 17 miljard, nog zonder de kosten van het ‘prijsplafond’ voor energie). Logisch, aangezien de inflatie in decennia niet zo hoog geweest is. Hieronder de maatregelen, die mede zijn bedoeld om belastingplichtigen tegemoet te komen.

Duits OM doet inval bij KPMG in Frankfurt

Het Duitse openbaar ministerie heeft een inval gedaan bij KPMG in Frankfurt. Het OM onderzoekt de rol van het kantoor wegens mogelijke betrokkenheid bij ‘Cum-Ex’-praktijken.

Belastingplan 2023: belasting op arbeid en vermogen meer in balans

In het pakket Belastingplan 2023, dat het kabinet heeft aangeboden aan de Tweede Kamer, is een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim 17 miljard euro) opgenomen. Tegelijkertijd moet met dit pakket werken lonender worden, door de lasten op arbeid en de lasten op vermogen meer in balans te brengen.

Helft experts vindt fiscaal voordeel bedrijfsopvolging te ruim

Bijna de helft van de notarissen, fiscaal adviseurs en juristen vindt dat personen die een bedrijf erven of als schenking krijgen te ruim bevoordeeld worden door de fiscus. Zij hoeven dankzij de bedrijfsopvolgingsregeling veel minder belasting te betalen zolang ze het bedrijf voortzetten.

Kaag: zo nodig zonder Hongarije minimum winstbelasting invoeren

De EU-landen moeten zo nodig een minimumtarief voor winstbelasting van 15 procent zonder Hongarije invoeren, vindt minister Sigrid Kaag (Financiën). Het land blokkeert een richtlijn over een Europees minimumtarief voor grote multinationals, ondanks een akkoord in internationaal verband.

Oeso: 'Belastingdiensten wantrouwen big four'

Een meerderheid van de werknemers van belastingdiensten wereldwijd denken dat de big four weleens de mazen in belastingwetten opzoeken voor hun klanten. Slechts een kwart van de medewerkers denkt dat de vier grootste accountantskantoren consistent handelen in de geest van de wet.

Nieuw box 3-stelsel pas per 2026, jaar uitstel kost 385 miljoen

Niet in 2025, zoals in het coalitieakkoord afgesproken, maar pas in 2026 komt er een vervanger voor de zogenoemde spaartaks. Een tijdelijk systeem zal dus langer worden gehandhaafd, meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) aan de Tweede Kamer. Door het uitstel loopt de schatkist 385 miljoen euro mis.

Belastingdienst rondt eerste fase herstel box 3 af

De eerste fase van het rechtsherstel box 3 is volgens planning afgerond, meldt de Belastingdienst. Alle mensen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure tegen de box 3-heffing over de jaren 2017 – 2020 hebben de afgelopen weken een brief van de fiscus ontvangen.