Arbodiensten: ziekteverzuim verder afgenomen in mei

Het ziekteverzuim bij Nederlandse bedrijven is in mei verder afgenomen. Vooral in de zorg daalde het aantal ziekmeldingen sterk. Het langdurend verzuim als gevolg van psychische klachten over een lange termijn nam daarentegen verder toe, met name in jongere leeftijdsgroepen.