AFM-jaarverslag: Accountant opereert in 'systeem met kwetsbaarheden'

Het accountantsberoep is volop in transitie, maar tegelijk opereert de accountant in een “systeem met kwetsbaarheden”. Wel heeft het beroep “significante stappen” gezet als het gaat om kwaliteitsverbetering.