Advocaat noemt ontslag medewerkers KPMG rondom examenfraude 'willekeur'

Dat een aantal medewerkers van KPMG is ontslagen vanwege de betrokkenheid bij examenfraude, is volgens arbeidsrechtadvocaat Marcus Draaisma een te zware sanctie. In zijn optiek zijn die medewerkers slachtoffer van “willekeur”.