Accountantsdag: 'Sector moet meer tempo maken met verbeteren'

NBA-voorzitter Kris Douma ziet de slotrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector als een “kritische aanmoediging”. De richting waar het beroep heen beweegt is goed, het moet alleen sneller. Volgens de kwartiermakers is het tempo echter “teleurstellend langzaam”.