Aantal vertrouwenspersonen in vijf jaar ruim verviervoudigd

Het aantal vertrouwenspersonen in Nederland is de afgelopen vijf jaar fors gestegen. Begin 2018 waren er 199 vertrouwenspersonen ingeschreven bij de de Kamer van Koophandel (KVK), in het vierde kwartaal van dit jaar zijn dat er 889. Dat zijn er bijna vierenhalf keer zoveel.