Ondernemers ontstemd over doorschuiven spaartaksrekening

Het voelt onjuist dat het kabinet de rekening voor de onterecht betaalde spaartaks op het bordje van de ondernemers legt.