Honderden wetenschappers willen fossiele samenwerking aan banden

Honderden wetenschappers aan Nederlandse universiteiten en instituten pleiten voor veel strengere criteria om nog samen te werken met de fossiele industrie. Samenwerking kan wat hen betreft alleen nog met bedrijven die zich “op korte termijn aantoonbaar committeren aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs”.