Edith Hooge en Leen Paape benoemd in expertgroep voor advies herziening beroepsprofie

De minister van Financiën en de NBA hebben samen opdracht verleend aan een ‘expertgroep’, die gaat adviseren over herijking van het beroepsprofiel van accountants en de accountantsopleiding. Als leden van de expertgroep zijn benoemd prof. dr. Leen Paape en prof. dr. Edith Hooge, secretaris is Margreeth Kloppenburg. De opdracht wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Kwartiermakers toekomst accountancysector.