Belastingcode grote bedrijven is 'sprong in belastingdebat'

Veertig grote Nederlandse bedrijven willen zich via een belastingcode houden aan de belastingregels en transparanter zijn over hun wereldwijde belastingafdracht. De reacties zijn meest positief.